Politikalar

Teleperformance yönetimi çalışanları, müşterileri ve şirket ortakları için önemli olan konuları kapsayan biz dizi politika uygular.

Davraniş Kurallari

Teleperformance, şirketleri insan hakları, uluslararası çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele ilkelerini öne çıkarmak ve bu ilkeleri, kendi uygulamalarına entegre etmeyi taahhüt etmek suretiyle sosyal bakımdan sorumlu bir tutum benimsemeye teşvik etmek amacıyla başlatılmış bulunan bir Birleşmiş Milletler girişimi olan B.M. Küresel İlkeler Sözleşmesine (U.N. Global Compact) bağlıdır.

buraya tıklayın

Etik Kurallarımız

Etik kuralların asıl amacı, kuralları, davranışları, hareketleri, tavırları ve çalışanlarımız, yetkililerimiz, servis sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, müşterilerimizin müşterileri, toplumumuz (yaşadığımız, çalıştığımız ve hizmet ettiğimiz bölgeler ve tüm dünya), medya, kamu idareleri, kar amacı gütmeyen organizasyonlar ve hissedarlarımıza karşı benmsediğimiz iletişimi tanımlamaktadır.

buraya tıklayın

Çevre ve Sürdürülebilirlik Politikası

Teleperformance, bir dizi entegre iş fonksiyonu, müşteri kanalı ve iletişim ortamı sağlar. Teleperformance en geniş iletişim ağına sahip çağrı merkezlerinden olan.

buraya tıklayın

Eşit Fırsat Politikası

Bu Eşit İş Fırsatları Politikasının amacı, Teleperformance Group şirketlerinin (“Şirketler” veya bireysel olarak “Şirket”) eşit iş fırsatları, ayrımcılık yapmama, farklılık ve katılımve uygun olan yerde tüm adaylar ve çalışanlar için olumlu eylem programlarıyla çalışanlar için işte eşit ilerleme fırsatlarına olan bağlılıklarını gerçekleştiren politika ve uygulamaları temin edecek ana esasları sağlamaktır.

buraya tıklayın

Veri Gizliliği Politikası

İşbu Politika (“Politika”) Teleperformance Grup’un, çalışanları, tedarikçileri, son kullanıcı müşterileri, iş ortakları, Kurumsal Müşterileri ve bunların müşterileri dahil olmak üzere tüm bireylerin Kişisel Verilerinin gizliliğini korumak ve bunlara saygı göstermek konusundaki güçlü kararlılığını ifade eder. Amacı, Grup ya da herhangi bir TP Firması, Kişisel Veri İşlediği esnada uygun güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamaktır.

buraya tıklayın

Global Sağlık ve Güvenlik Politikasi

İşyerinde Sağlık ve Güvenliğin (“H&S”) amacı, çalışanlarımızın yaptıkları iş tarafından zarar görme risklerini azaltmak ve onlara güvenli bir çalışma ortamı yaratarak işle alakalı hastalıkları yok etmektir.

buraya tıklayın

Teleperformance İnsan Hakları Beyanı

Birleşmiş Milletler Global Sözleşmesinde imzası bulunan Teleperformance, operasyonları ve iş aktiviteleri genelinde insan haklarına saygı duyar, destekler ve insan hakları ihlallerine suç ortaklığı etmekten kaçınır.

buraya tıklayın

Tedarikçi Politikası

İşbu belgede bulunan tüm süreçler kılavuz niteliğinde olup herhangi bir sözleşme yükümlülüğü ya da hakkı oluşturma niyeti taşımamaktadır. Teleperformance, kendi politikalarını yorumlama ve uygun bulduğu takdirde süreçlerini çeşitlendirme hakkını saklı tutar ve yalnız kendi inisiyatifiyle bu belge hükümlerine yönelik değişiklik, istisna ya da sonlandırma işlemlerini dilediği anda, haber vermeden gerçekleştirebilir.

buraya tıklayın

Cookie Policy

A cookie is a small file downloaded on to and/or read by a device (for instance a computer or smartphone) when a user accesses a website. Cookies typically enable websites to work, or work more efficiently. They can also be used to recognize a user’s device.

buraya tıklayın