Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Teleperformance, iş sonuçlarını iyileştirmek ve insanları desteklemek için çalışır.

İhtiyaç duyanlara katkıda bulunmak, doğaya saygılı olmak ve çeyreye olan olumsuz etkimizi azaltmak için düzenlediğimiz yardım faaliyetlerimize ve insan haklarına, emeğe, çevreye ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine bağlı kalmaya dostlarımızı ve ailelerimizi davet ediyoruz. İnsanların yaşamlarında pozitif bir fark yaratmaya ve yürüttüğümüz üç farklı programla dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışıyoruz: Dünya Vatandaşı, Doğa Dostu ve Küresel Sözleşme.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin evrensel ilkelerini benimsemek ve bunlara uymak için, Global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitemizi (“Global CSR Komitesi” veya “Komite”) oluşturduk. Bu Komite, gerekli politikaların geliştirilmesi ve uyumluluğun sağlanması dahil olmak üzere dünya çapında Teleperformance’ın sosyal sorumluluk stratejisi çalışmalarının oluşturulmasından ve denetlenmesinden sorumludur.

Soru, öneri ve şikayetleriniz için lütfen bizimle iletişime geçin: csr@teleperformance.com

İlkeleri benimsiyoruz.

Daha fazla bilgi için

İlkeleri benimsiyoruz.

Daha fazla bilgi için
Text and Image

Citizen of the World

Dünya Vatandaşı (COTW), dünyanın en savunmasız varlıkları olan bebek ve çocuklara temel ihtiyaçlarını karşılamalarına ve bireysel potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşabilmeleri için kurulan Teleperformance’ın yardım girişimidir. Çok yönlü taahhüdümüz, gelişmekte olan ülkelerdeki terk edilmiş bebek barınakları, sığınma evleri gibi ihtiyaç noktalarına tıbbi malzeme, gıda temininin yanı sıra yoksul okullara bilgisayar, giyim, oyuncak ve kurban bağışı yardımlarını içerir.

Temel hedefimiz, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için tüm Teleperformance Ailesi’nin sistematik ve katılımcı bir şekilde çaba sarf etmesini sağlamaktır. Yerel ihtiyaçlara uygun, değer katan ve yaşam kalitesini yükselten ortak bir amaçta birleşmek için iş arkadaşlarımızı, müşterilerimizi ve iletişimde olduğumuz herkesi insani duyarlılığımıza katılmaya teşvik etmek istiyoruz. Çalışanlarımızı gururlandırmak, onların aidiyetini ve memnuniyetini artırmak için çalışıyoruz.

Rakamlarla COTW

ColumnsSecutiry

1 Kasım 2006 - 31 Aralık 2018 tarihleri ​​arasında toplam bağışlar dahildir. * Toplam bağışlar arasında nakit + ayni + hizmetler bulunur.

Text and Image (1)

Citizen of the Planet

Gelecek nesillerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak için sürdürülebilir bir stratejiyle hareket ederek olumsuz çevresel etkileri en aza indirmeyi taahhüd ediyoruz. Doğa Dostu (COTP), Teleperformance'ın çevre bilinciyle faaliyet göstermesini amaçlayan ve 2008 yılında uygulamaya geçirilmiş küresel bir girişimidir.

Gezegenimizin daha iyi bir hale gelmesi için her alanda bütünsel bir yaklaşımla çalışıyoruz; “sürdürülebilir bölgeler” (yani su, kâğıt ve diğer atık azaltımları) yaratmak, lokasyon iyileştirilmesi ve “kağıtsız” ortamlar için çabalamanın yanı sıra geri dönüşüm, enerji ve atmosfer iyileştirmelerini teşvik ederek, gezegenimize yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Teleperformance, bulunduğu bölgelerdeki yerel yaşam alanlarını sürekli olarak geliştirmeye çalışır.

Curve

COTP’nin odak noktası, çalışan başına düşen enerji tüketimini, kağıt kullanımını, katı atıkları, hava yolculuğunu ve su kullanımını takip ederek Karbon Ayakizimizi dünya çapında en aza indirgemektir.

Ayrıca, Teleperformance çalışma ortamı kalitesinin artırılmasına, alternatif ulaşım seçeneklerine ve yeşil ev/ofis alanlarının oluşturulması konusunda çalışan eğitimine yatırım yapmaktadır.

Hedefimiz, çalışan başına düşen enerji tüketimini, kağıt kullanımını, katı atıkları, hava ulaşımını ve su kullanımını azaltarak, genel “Karbon Ayakizi”mizi dünya çapında takip etmek ve en aza indirgemektir.

Bunların yanı sıra Teleperformance, lokasyonlarındaki yaşam kalitesinin artırılmasına, alternatif ulaşım yollarına, çalışanlarının eğitimine ve çevre duyarlılığının bütün çalışanlarının çevrelerine de yaymasına yatırım yapar.

2018 yılında, toplam karbon salınımımız 160.319, çalışan başına düşen karbon ayak izimiz (CFE) 0.712 ton olarak ölçüldü.

Çalışan başına düşen karbon emisyonu

2018’de elektrik tüketimini

azalttık

2018’de kağıt tüketimini

azalttık

2018’de su tüketimini

azalttık

Hedefimiz, çalışan başına düşen enerji tüketimini, kağıt kullanımını, katı atıkları, hava ulaşımını ve su kullanımını azaltarak, genel “Karbon Ayakizi”mizi dünya çapında takip etmek ve en aza indirgemektir.

Bunların yanı sıra Teleperformance, lokasyonlarındaki yaşam kalitesinin artırılmasına, alternatif ulaşım yollarına, çalışanlarının eğitimine ve çevre duyarlılığının bütün çalışanlarının çevrelerine de yaymasına yatırım yapar.

2018 yılında, toplam karbon salınımımız 160.319, çalışan başına düşen karbon ayak izimiz (CFE) 0.712 ton olarak ölçüldü.

Çalışan başına düşen karbon emisyonu

2018’de elektrik tüketimini

azalttık

2018’de kağıt tüketimini

azalttık

2018’de su tüketimini

azalttık

United Nations

Küresel Sözleşme

Küresel Sözleşme, Birleşmiş Milletler'in insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadeleyi iş ilkelerine uyumlu hale getiren stratejik bir politika girişimidir. Dünya çapında ekonomiye ve toplumlara fayda sağlamak için piyasaları, ticareti, teknolojiyi ve finansmanı kapsayan bir taahhüttür.

Teleperformance’ın Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi ve taahhütnamesi için lütfen buraya tıklayın.

Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşmesi'nin evrensel ilkelerini benimsemek ve bunlara uymak için Global Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitemizi (“Global CSR Komitesi” veya “Komite”) oluşturduk.

Bu Komite, gerekli politikaların geliştirilmesi ve uyumluluğun sağlanması dahil olmak üzere dünya çapında Teleperformance’ın sosyal sorumluluk stratejisi çalışmalarının oluşturulmasından ve denetlenmesinden sorumludur.

Etkileşimler dünyayı değiştirebilir. Bunların her biri, güveni geliştirmek, yeniden inşa etmek ve yenilemek için fırsatlar açabilir.

Etkileşimler dünyayı değiştirebilir. Bunların her biri, güveni geliştirmek, yeniden inşa etmek ve yenilemek için fırsatlar açabilir.